• AHOANA NY FOMBA IAROVANA NY ALA AO MENABE ? Fanadihadiana niarahana tamin’i Linjasoa Rakotomalala

    Harena be ho an’ny firenena ny ala ao Menabe. Ao aminy no ahitana ireo karazam-biby sy zava-maniry mampiavaka an’i Madagasikara, manomboka amin’ireo baobab tena lehibe indrindra ka hatramin’ireo gidro madinika indrindra eran-tany.  Tao anatin’ny 20 taona dia ripaka ny antsasak’io ala io. Raha tsy hilaza afa-tsy ny taona 2020 fotsiny ohatra dia velarana mitovy habe […]

    Continue reading
  • TOLOKEVITRA IOMBONANA HIATREHANA NY LOZA MITATAO ATERAKY NY AFO

      Miisa 11 ny ventin-kevitra nivoitra, miendrika fepetra, entina miady  amin’ny afo. Izany dia natao ho fanomezana lanja ny asa saina iombonana, notanterahina niaraka tamina vondrona maherin’ny 50 ary mifototra amin’ny singa 4 mazava tsara, nanomboka ny taona 2021. Nozaraina ampahibemaso ny 14 septambra tamin’ny alalin’ny ALAMINO (l’Agora des Paysages et des Forêts de Madagascar), […]

    Continue reading

© 2022 Indri. All Rights Reserved.